Styrelse

Under HT 2018 sitter Sofia Kvarnbo som ordförande för P6 styrelse och det är genom att maila honom på ordf@projekt6.se som du lättast kommer i kontakt med styrelsen (om du till exempel vill närvara på något av våra styrelsemöten eller har en fråga).

Vad gör styrelsen?

Den fulltaliga styrelsen består av ordförande, kassör och andra styrelsemedlemmar.

Styrelsen ansvarar för den strategiska och långsiktiga delen av organisationens verksamhet. Häri ingår att se till att rapporter, projektplaner, ansökningar och budgetar skrivs och skickas in i tid. Styrelsen ansvarar också för stormötet som är P6:s högsta beslutande organ där medlemmarna genom direktdemokrati får vara med och fatta beslut om delar av organisationens verksamhet. Styrelsen är arbetsgivare åt samordnaren och andra potentiellt arvoderade poster. Det är styrelsen som väljer ansvariga inom P6:s olika utskott.

Hur väljs styrelsen?

Styrelsemedlemmar väljs på ett år (detta gäller även ordförande och kassör) av organisationens medlemmar vid stormötet som företräder mandatperiodens början. Ordföranden, kassören och två styrelsemedlemmar (från P6) har en mandatperiod som löper under ett kalenderår (från första januari till sista december), och två styrelsemedlemmar (från P6) har en mandatperiod som löper från första juli till sista juni påföljande år.

Två styrelseposter är reserverade för representanter från Lunds universitets studentkårer (LUS) respektive Kuratorskollegiet (KK). Dessa väljs inte av P6 utan av sina egna organisationer.