Kommunikation

Kommunikationsutskottet ansvarar för att synliggöra P6 i Lunds studentliv såväl online som offline. De ansvarar för affischer, flyers, hemsidan, sociala media, fotografering av evenemang med mera. Kommunikationsutskottet nås via mail på pr@projekt6.se

Hur väljs kommunikationsansvariga?

Kommunikationsutskottet har två ansvariga. Dessa väljs av styrelsen i början av varje termin och sitter i en termin åt gången. Är du intresserad av posten som kommunikationsansvarig kan du kontakta samordnaren för mer information om vad den innebär.