Samordnare

Under läsåret 2018-2019 sitter Zeynep Uca som samordnare. För att komma i kontakt med henne kan du besöka vårt kontor under våra öppettider eller skriva ett mail till p6@projekt6.se

Vad gör samordnaren?

Samordnaren är den enda person som arbetar för P6 på heltid. Om du besöker P6-kontoret, ringer eller mailar oss är det med största sannolikhet samordnaren du möter. Samordnarens huvuduppgift är att sköta den löpande verksamheten i P6. Däri ingår att se till att P6:s medlemmar – nya som gamla – känner sig välkomna och trivs i organisationen liksom att, tillsammans med ordföranden, representera organisationen i officiella sammanhang.

Hur väljs samordnaren?

Under vårterminen sätter styrelsen samman en valkommitté som har till uppgift att välja ut en lämplig samordnarkandidat bland de sökande. Denne presenteras sedan för styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet. Den nya samordnaren presenteras officiellt för medlemmarna på vårterminens stormöte. Samordnarens anställning börjar i juli och sträcker sig sedan till slutet av juni nästkommande år. För dig som funderar på att söka samordnarposten är det även viktigt att veta att den nya och gamla samordnaren har sin överlämningsperiod i juni.