Projekt6

Projekt Sex

P6 Historia

Lunds universitets studenters Projekt Sex (P6) började som ett peer education-projekt under Studenthälsan och Hudkliniken 1991. Projektet startades efter att man hade konstaterat att år av skräckpropaganda enbart haft en kortsidig effekt och att statistiken för könssjukdomar bland Lunds studenter nådde extrema höjder. Projektet visade sig vara framgångsrikt; vid tre tillfällen under 90-talet gjordes omfattande studier som alla visade på tydlig positiv effekt.

OldPoster1  OldCarnival  OldPoster2  Green Sex in the park

Projektet fick mycket uppmärksamhet internationellt och flera projekt startades runt om i världen med P6 som förebild. Än idag bedrivs och startas projekt med P6 som förebild i bland annat Indien, Kina och Uganda. Runt 2003 startades även flera liknande projekt i Sverige och idag finns det ett drygt tiotal svenska studentorganisationer som arbetar med sexuell hälsa bland studenter. Hösten 2009 bildade dessa organisationer, med stöd av P6 Lunds etablerade organisation, den nationella paraplyorganisationen Studenter för Sexuell Hälsa (SfSH).

P6 Lund har idag ca 100 medlemmar, varav ca 20-30 stycken är aktiva, och fortsätter ständigt att växa.

© 2021 Projekt6

Tema av Anders Norén