Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum för att diskutera och fatta beslut om organisationens verksamhet. Här nedan kan du komma åt protokoll från tidigare styrelsemöten:

Protokoll, möte 118 (konstituerande styrelsemöte).

Protokoll, möte 218.

Protokoll, möte 318.

Protokoll, möte 418.