Projekt6

Projekt Sex

Könssjukdomar

Kort information om olika sexuellt överförda infektioner

(Utförligare information finns i Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner )

HIV

…orsakas av ett virus som på sikt slår ut immunsystemet. HIV ger oftast inga symptom alls förrän efter flera år, men man kan få en primärinfektion 1-4 veckor efter smittotillfället som liknar influensa. HIV smittar genom sperma, lubrikation, bröstmjölk och blod/blodprodukter. Inget botemedel finns utan sjukdomen kan bara lindras genom bromsmediciner som hämmar tillväxten av viruset. HIV testas genom blodprov tidigast 4-8 veckor efter förmodat smittotillfälle. Obehandlad HIV kan leda till nedbrutet immunförsvar och utveckling av AIDS.

Klamydia

…ger oftast inte några synliga symptom. Vanligast är annars klåda, flytningar och sveda när man kissar. Tjejer kan även få blödningar mellan menstruationerna. Klamydia är en bakterie som smittar väldigt lätt vid kontakt mellan slemhinnor. Obehandlad klamydia kan leda till sterilitet. Klamydia testas genom urinprov och ibland en svabbning, och botas med en antibiotikakur. Kan testas ca en vecka efter förmodade smittotillfället.

Syfilis

…har under lång tid varit mycket ovanligt i Sverige men börjar nu komma tillbaka igen. Kan vara helt symptomfritt, eller orska ett speciellt oömt sår vid könsorganet.Syfilis är en bakterie som smittar via slemhinnor, blod och saliv. Syfilisinfektion påvisas genom ett blodprov eller ett prov från eventuellt sår, och man måste vänta 3 månader från det förmodade smittotillfället innan man kan testa sig för att vara säker på upptäckt. Botas med penicillin. Utan penicillinbehandling kan det uppstå utslag samt feber, ledsmärtor och håravfall efter ca 3 månader och efter flera år kan sjukdomen ge skador i hjärta och hjärna.

Gonorré

…är en bakterie som lätt smittar via slemhinnekontakt. Behöver inte ge några symptom men  kan efter 2-7 dagar ge flytningar och/eller sveda när man kissar. Kan testas genom prov från urinrör, livmoderhalstapp eller annat eventuellt smittat område efter ca en vecka. Botas med antibiotikakur, under vilken man inte får ha sex. Obehandlad gonorré kan orsaka inflammation i äggledare eller bitestiklar och även leda till sterilitet eller blodförgiftning.

Herpes

…är ett virus som finns i två typer. Den ena ger utslag, blåsor och sår på läppar och kring munnen, och den andra ger samma symptom på könet. De två typerna smittar mellan varandra, bland annat genom oralsex. Herpes smittar via kontakt med blåsor och sårvätska. Börjar som en liten kliande fläck eller rodnad som sedan övergår i vätskefyllda blåsor som ofta är väldigt smärtsamma. Vid en förstagångsinfektion kan man även få feber och svårt att kissa. De flesta vuxna bär på viruset men får aldrig några symptom. Kan inte botas utan man kan bara lindra symptomen. Viruset lägger sig sedan vilande i kroppen och kan bryta ut på nytt, men då ofta lindrigare än det första utbrottet. Herpes kan bara testas vid pågående utbrott genom prov från sårvätska.

Kondylom

…orsakas av viruset HPV. Behöver inte ge symptom, men kan efter några veckor eller månader visa sig som vårtor som förekommer på könsorganen och kring ändtarmsöppningen. Vårtorna kan ibland vara svåra att upptäcka. Kan även ge klåda, hudsprickor och sveda. Kondylom kan bara påvisas genom undersökning under pågående infektion. Utbrottet läker ut av sig självt, men svåra besvär kan lindras med hjälp av lösning eller kräm som penslas på vårtorna. Det går också att bränna eller frysa bort dom. HPV-virus kan inte botas utan ligger kvar i huden och kan ge nya utbrott. Vissa typer av HPV-virus kan ge livmoderhalscancer, det finns vaccin för de vanligaste virustyperna.

Hepatit

…är ett virus som finns i olika varianter. Främst hepatit B smittar sexuellt via kroppsvätskor och överförs lätt via blod. Hepatit B orsakar en inflammation i levern, och det kan ta 2-6 månader innan symptom som ledvärk, feber, trötthet, illamående och dålig matlust uppträder. Ögonvitorna och huden kan även bli gulfärgade. Hälften av alla med hepatit B får dock inga symptom. Testning görs genom ett blodprov och infektionen läker ofta ut av sig själv, men en del får en kronisk infektion som bland annat ger ökad risk för levercancer. Det finns vaccin mot hepatit A och B, men vid en pågående infektion behandlas enbart symptomen.

© 2021 Projekt6

Tema av Anders Norén