Från och med idag (2021.04.16) har vi en ny rutin för vår hantering av medlemslistan och medlemsinformation. Denna ändring görs med anledning av vår avtalsförnyelse med Akademiska Föreningen och deras medlemskontroll bland våra medlemmar. Vi har på grund av detta dragit tillbaka flera medlemskap där det saknats korrekt kontakt information i vårt register och där det visats att medlemskap i Akademiska Föreningen saknats eller upphört.

Vidare har det tidigare formuläret gjorts om och vi har istället för frågor om nationstillhörighet och förväntat examensår två nya rutor. Den ena rutan gäller medlemskap i Akademiska Föreningen (ingår i Studentlund) och den andra rutan gäller samtycke för hanteringen av den personliga information som lämnas och vår rätt att dela den informationen med Akademiska Föreningen.

Om du fått ditt medlemskap tillbakadraget ska du ha fått ett mejl med information om hur du kan förnya medlemskapet.

Vi tackar för er förståelse och tålamod!

Med vänliga hälsningar
Sebastian Marell

Ordförande