Marketing and Social Media ansvarar för att synliggöra P6 i Lunds studentliv såväl online som offline. De ansvarar för affischer, flyers, hemsidan, sociala media, fotografering av evenemang med mera. Utskottet nås via mail på pr@projekt6.se

Hur väljs dem i Marketing and Social Media?

Marketing and Social Media utskottet utgörs av en styrelsemedlem med dess officerare. Dessa väljs av styrelsen i början av varje termin och sitter i en termin åt gången. Är du intresserad av Marketing and Social medias arbete kan du kontakta styrelsen för mer information om vad den innebär.