Medlemsaktivitetsutskottet ansvarar för att arrangera sociala aktiviteter för P6:s medlemmar. Exempel på aktiviteter som tidigare arrangerats är filmkvällar, middagar och pysselkvällar. Om du har någon idé på en medlemsaktivitet eller vill hjälpa till att arrangera något kan du kontakta samordnaren.

Hur väljs medlemsaktivitetsansvariga?

Medlemsaktivitetsutskottet har två ansvariga. Dessa väljs av styrelsen i början av varje termin och sitter i en termin åt gången. Är du intresserad av posten som medlemsaktivitetsansvarig kan du kontakta samordnaren för mer information om vad den innebär.