Outreach kommitteen arrangerar workshops och utbildningar för studenter vid Lunds universitet. Oftast arrangeras dessa på efterfrågan av olika studentorganisationer och utbildningarnas innehåll påverkas då av önskemål från studentorganisationen. Tidigare har P6 haft workshops om nollefriden, sex och alkohol, normer och samtycke. Vi håller även i kondomskolor där vi går igenom olika typer av kondomer, kondomrelaterade problem och hur kondomer används på ett säkert sätt. En del av P6:s verksamhet är specifikt inriktad på utbildning av nyckelpersoner inom studentlivet. Detta kan vara personer som arbetar på nationer, kårer eller på andra sätt är aktiva i studentlivet.

Vill ni som nation, kår eller annan organisation inom studentlivet att P6 ska komma till er och hålla i en workshop kan ni maila samordnaren på p6@projekt6.se.

Hur väljs Workshop-ansvariga?

Oureach kommitteen består av en ansvarig styrelse medlem och flera aktiva medlemmar som tillsammans är ansvariga för vår verksamhet utanför AF Borgen. Dessa väljs av styrelsen i början av varje termin och sitter i en termin åt gången. Är du intresserad av att hjälpa oss i vårt arbete med workshops kan du kontakta styrelsen för mer information om vad den innebär.